Her er en liten kreasjon fra MT:

http://www.youtube.com/watch?v=MbO3FxJM1QI